Personregister

När det utökas med personer här på denna blogg så är det inte alltid lätt att hitta dem. Därför gör jag detta inlägg för att kunna hitta dem i framtiden när jag vill läsa mer om en person, eller se vad jag skrivit om dem.

Jag delar in dem i bla min far och mors sida.

Min anfädrar och släktingar på min mammas sida.
Där släkten i stort sätt kommer ifrån Bjurum, Gökhem m.m. från Västergötland.
Johan Alfrid Hjelm (mm m b)
Johan Wilhelm Fast (mm ff b)
Johanna Johansdotter (mm ff m), inlägg 2
Johannes Blad (mm mm mm b)
Lotta Lind (mm fm s)
 
 
 
Mina anfädrar och släktingar på min pappas sida.
Där släkten i stort sätt kommer från Gällivare, Hakkas, Palohuornas m.m. från Norrbotten

Anna Matilda Landström (fm fm)
Erika Sundling (fm mm)
Esajas Thomasson (bla fm mm mm ff)
Karl landström dy. (fm fm f)
Karolina Mosesdotter (ff m)
Ulrika Olsdotter (fm m)
Viktor Johansson (ff f)


Förklaringar

mm = mormor
mf = morfar
fm = farmor
ff = farfar
m = mor
f = far
b = bror
s = syster